خانه زنان BORA

پیشنهاد ما
ما به زنانی كه باید از خشونت فرار كنند، حمایت و كمك ارائه می كنیم.
خانه زنان پذیرای همه زنان می باشد.
شما می توانید نزد ما روز و شب یك اتاق در اختیار داشته باشید.
شما می توانید فرزندان خود را به همراه خود
بیاورید.
اقامت در خانه زنان رایگان، نیاز به تشریفات و طی روال اداری نداشته و به صورت ناشناس صورت می گیرد.
پرسنل ما شما و فرزندانتان را در ارتباط با مشكلاتتان پشتیبانی می كنند.

پشتیبانی بیشتر
مشاوره حقوقی
جستجوی آپارتمان
تماس با ادارت و موسسات، به طور مثال مركز كار، اداره جوانان و غیره.
معرفی به مراكز دیگر

ویژه كودكان
گفتگوهای انفرادی و گروهی
كمك در انجام تكالیف خانگی
بازی، گردش، برنامه تعطیلات
پشتیبانی در تماس با مدارس، مهد كودك ها و سایر مراكز مشاوره

دسترسی از طریق تلفن: شنبه تا جمعه از ساعت 9 الی 18

در صورتی كه به كمك نیاز داشتید فقط با ما تماس بگیرید: تلفن