خانه زنان

.ما به زنانی كه باید از خشونت فرار كنند، حمایت و كمك ارائه می كنیم

.خانه زنان پذیرای همه زنان می باشد

.شما می توانید نزد ما روز و شب یك اتاق در اختیار داشته باشید

.شما می توانید فرزندان خود را به همراه خود بیاورید

.اقامت در خانه زنان رایگان، نیاز به تشریفات و طی روال اداری نداشته و به صورت ناشناس صورت می گیرد

.پرسنل ما شما و فرزندانتان را در ارتباط با مشكلاتتان پشتیبانی می كنند

پشتیبانی بیشتر

مشاوره حقوقی

جستجوی آپارتمان

.تماس با ادارت و موسسات، به طور مثال مركز كار، اداره جوانان و غیره

معرفی به مراكز دیگر

ویژه كودكان

گفتگوهای انفرادی و گروهی

كمك در انجام تكالیف خانگی

بازی، گردش، برنامه تعطیلات

پشتیبانی در تماس با مدارس، مهد كودك ها و سایر مراكز مشاوره

:دسترسی از طریق تلفن

دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 الی 18

.در صورتی كه به كمك نیاز داشتید فقط با ما تماس بگیرید

:تلفن

030. 986 43 32