Savetovalište za žene*

Savetovalište za žene* BORA pruža savetovanje ženama u situacijama nasilja i nakon iseljenja iz sigurne ženske kuće.

Savetovanje je besplatno i anonimno.

Savetujemo

 • žene* koje su žrtve nasilja i koje se žele zaštiti,
 • žene* u konfliktnim razvodima,
 • žene* koje su žrtve seksualnog nasilja,
 • žene* koje nakon napuštanja sigurne ženske kuće žele planirati novi život,
 • pripadnike porodice i prijatelje/ice žena* koje su žrtve nasilja,
 • majke čija su deca žrtve seksualnog nasilja,
 • nakon što se telefonski prijave o njihovim pravima.

Informišemo o

 • mogućnostima zaštite u slučaju nasilja,
 • posebnim ponudama za žene*,
 • stručnim savetodavnim službama,
 • psihoterapiji.

Pružamo

 • lično i telefonsko savetovanje na nemačkom, engleskom, francuskom i španskom jeziku,
 • savetovanje putem e-pošte i servisa za ćaskanje,
 • grupne ponude.

Konsultacije

Ponedeljkom i četvrtkom
  od 10 do 14 sati

Utorkom od 14 do 18 sati i po dogovoru

Br. telefona za savetovanje: 030 – 927 47 07

Savetovanje putem servisa za ćaskanje: bora.beranet.info