ما به زنانی كه باید از خشونت فرار كنند، حمایت و كمك ارائه می كنیم

خانه زنان پذیرای همه زنان می باشد

شما می توانید نزد ما روز و شب یك اتاق در اختیار داشته باشید

شما می توانید فرزندان خود را به همراه خود بیاورید

اقامت در خانه زنان رایگان، نیاز به تشریفات و طی روال اداری نداشته و به صورت ناشناس

اقامت در خانه زنان رایگان، نیاز به تشریفات و طی روال اداری نداشته و به صورت ناشناس

پرسنل ما شما و فرزندانتان را در ارتباط با مشكلاتتان پشتیبانی می كنند

پشتیبانی بیشتر

مشاوره حقوقی

جستجوی آپارتمان

تماس با ادارت و موسسات، به طور مثال مركز كار، اداره جوانان و غیره

معرفی به مراكز دیگر

ویژه كودكان

گفتگوهای انفرادی و گروهی

كمك در انجام تكالیف خانگی

بازی، گردش، برنامه تعطیلات

پشتیبانی در تماس با مدارس، مهد كودك ها و سایر مراكز مشاوره

دسترسی از طریق تلفن

دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 الی 18

در صورتی كه به كمك نیاز داشتید فقط با ما تماس بگیرید

:تلفن

030.9864332

Hilfe | Help | Yardım