*كمك در ارتباط با محل سكونت ویژه زنان

ما مددكار اجتماعی هستیم

ما به افراد زیر مشاوره و پشتیبانی می دهیم

,زنان بالای 18 سال

,دارای و فاقد فرزند

,صرف نظر از دین و ملیت

.در سراسر برلین

آیا شما به كمك نیاز دارید؟

آیا شما در خانه خشونت را تجربه می كنید؟

آیا شما در جستجوی یك آپارتمان هستید؟

آیا شما نگران از دست دادن آپارتمان خود هستید؟

…آیا شما دارای مشكلات مالی هستید

یا با ادارت مشكل دارید؟ (مركز كار، اداره رفاه اجتماعی، اداره اتباع خارجی)

آیا شما در جستجوی كار، دوره آموزش زبان آلمانی یا دوره آموزش شغلی هستید؟

آیا شما نامه ها را درك نمی كنید یا نمی توانید به آن ها پاسخ بدهید؟

آیا سوالات حقوقی دارید؟

آیا دغدغه و نگرانی دارید؟

آیا احساس تنهایی می كنید؟

!با ما تماس بگیرید

:تلفن

030-96248490

BORA e.V. Ambulante Hilfen

Albertinenstraße 1

13086 Berlin

wohnen[at]frauenprojekte-bora.de

 

Hilfe | Help | Yardım