Kurmancî

Navenda Şêwirmendiya BORA ji jinan re şîdetê û piştî ku jinên ku hatine malê dikin jibo pêşniyar dikin.